Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2012

LetkiBzik
Różnica między Polakiem a Francuzem polega na tym, że jeden lubi kobietę rozebraną, a drugi nagą. 
— Witold Gombrowicz

February 20 2012

LetkiBzik
Wiadomo tak wiele, a nic nie wiadomo
Zamykam oczy swe i wdycham świadomość
Otoczenie wypełnia muzyka i przyjaciół grono
Rozpalamy ogień by z tym ogniem płonąć

January 23 2012

LetkiBzik
7020 aec8
Reposted byovvlsome ovvlsome
LetkiBzik

Nie mają pojęcia, Ci co plotkami się karmią,
Że on i ona na to szczęście patent mają...

Przeciwieństwa przyciągają, coś w tym jest.. :)

LetkiBzik

Czego wciąż mi brak?
Przecież wszystko mam...
Nie zrozumie nigdy mnie
Ten, kto nie jest sam
Czego wciąż mi brak?
Czemu chcę to mieć?
Jaka nienazwana myśł
Rysą jest na szkle?
Czego wciąż mi brak?...
Czego miewam mniej?...
Czego zawsze w życiu mi brak?...

LetkiBzik
6679 9517
LetkiBzik

Skłamałam skłamałam 
Z palca wyssałam 
Skłamałam ot tak całkiem niewinnie 
Byś chwilę był mój byś tylko był przy mnie 

I nim cokolwiek teraz ci powiem 
Najpewniej znów zmyśliłam to sobie 

Bezczelnie znów kręcę 
Skruszona nie jestem

LetkiBzik
`Życie jest za krótkie by codziennie rano budzić się z pretensjami do całego świata. Więc kochaj tych, którzy dobrze cię traktują, przebacz pozostałym i uwierz, że wszystko dzieje się z jakiegoś powodu.`
LetkiBzik

Odnaleźć serce które wybija twój rytm.

I znaleźć miejsce by dzielić je z kimś, weselić się tym.

Dawać i brać, budzić się i spać patrząc w tą samą twarz.  

Mając pewność, że to ta, a nie inna tu być powinna.

LetkiBzik
Znowu brakuje do odwagi litrów...
Reposted byfuegoenlasangre fuegoenlasangre
LetkiBzik
Eye to eye
Cheek to cheek
Side by side
You were sleeping next to me
Arm in arm
Dusk to dawn
With the curtains drawn
And a little last night on these sheets
So how come when I reach out my fingers
It seems like more than distance between us
LetkiBzik

"Miłość jest wtedy, kiedy mama widzi tatę spoconego i brzydko pachnącego i nadal mówi, że jest przystojniejszy niż Robert Redford".

— Chris - lat 7
Reposted byfuegoenlasangre fuegoenlasangre
LetkiBzik

"Szczęście rozpiera mnie
Rozpiera mnie szczęście
Jestem, jestem
Szczęście rozpiera mnie
Rozpiera mnie szczęście"

LetkiBzik
Wszystko trwa, dopóki sam tego chcesz
— Myslovitz
Reposted byfuegoenlasangre fuegoenlasangre
LetkiBzik

"A po nocy przychodzi dzień,
A po burzy spokój"

Reposted byeowynfuegoenlasangre
LetkiBzik
"20 lat całowania, a Ty na jeden wieczór nie potrafisz zmienić się w coś miłego"
LetkiBzik

-ale Ty jesteś brzydki.
-a Ty pijana.
-ale ja wytrzeźwieje.

 

xD
LetkiBzik

Nie bójmy się swych ciał
niech się nasycą głodne oczy
rękom swobodę węży daj
we dwoje pokonamy strach

Reposted byfuegoenlasangre fuegoenlasangre
LetkiBzik

Za dużo widzę żeby wybrać źle
Widzę różnicę, wiem czego chcę
Za dużo widzę żeby przejść obojętnie
Widzę różnicę, mam to szczęście..

Reposted byfuegoenlasangre fuegoenlasangre
LetkiBzik
3810 6599
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl